Idioma:

Servei a domicili gratuït a Sant Cugat i rodalia.

Servei a domicili gratuït a Sant Cugat i rodalia.

L'informem que per a l'accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat de les dades, SONIA MANICH MARQUEZ. Preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Secció de Política de Protecció de Dades.

És important, i atesa la recent normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU, llegeixi la Informació Bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE: SONIA MANICH MARQUEZ. 46629113V Avda Lluis Companys 21. 08172 ST. CUGAT DEL VALLES(Barcelona)Telfs:936744167 Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

FINALITAT: Gestionar serveis a clients. En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder atendre les seves demandes, facturar aquests serveis o compres i poder enviar-li publicitat relacionada amb les seves àrees d'interès per qualsevol mitjà sigui postal, e-mail o a través de mitjans de telefonia; així com, convidar-li a esdeveniments organitzats per l'empresa.

LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

DESTINATARIS: Excepte prescripció legal no cedim dades a tercers, solament a empreses informàtiques que ens permet la gestió ordinària d'aquests, o per imperatiu legal.

DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l'última contractació; sinó no és que vostè abans no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat d'aquests. O el prescrit en la legislació tributària.

QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L'usuari serà l'únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis del lloc web.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ("segona capa"), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per a poder exercir els seus drets.

MENORS D'EDAT: Els nostres serveis van dirigits a persones amb capacitat d'obrar i de totes les edats, per la qual cosa entenem que tenen l'autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització dels mateixos sigui per negligència o per-culpa d'un vigilant, pugui ocasionar una responsabilitat extracontractual.

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARC d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, així com el dret limitació i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable del Fitxer de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.

Per a això, és necessari que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents

Documents:

 • Fotocopia DNI
 • identificació i representació suficient.
 • Explicació i objecte de la reclamació.
 • Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a posar-nos en contacte amb vostè l'abans.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:

Nom de l'empresa i dades del representant d'aquesta.

Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions.

Petició clara, que no fa falta motivar.

Sempre podrà dirigir-se a l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si no són ateses les seves peticions. www.aepg.es

 

CODI DE CONDUCTA DEL NOSTRE ESTABLIMENT

Principis generals.

SÒNIA MANICH MÁRQUEZ.. Es compromet al fet que els continguts dels seus serveis:

 1. No induiran ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE.
 2. No induiran ni incitar a actuar de forma il·legal.
 3. No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
 4. No han d'induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor, o aprofitar o explotar l'estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l'usuari.
 5. No induiran ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l'equilibri psíquic.
 6. No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor ja la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
 7. No contenir informació falsa.
 8. Els serveis que incorporin sol·licitud d'informació o dades de caràcter personal, incloent-hi nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

Els usuaris tenen dret a:

 1. Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels productes que se'ls ofereixen.
 2. Rebre els productes en les condicions ofertes o pactades amb l'empresa o la persona prestadora.
 3. Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels productes abonats, emeses d'acord amb la normativa vigent.
 4. Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions la fulla oficial per a plantejar-les i l'orientació adequada per a emplenar.
 5. Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.
 6. Sol·licitar i rebre l'auxili de les administracions, quan sigui necessari per a la defensa dels seus drets com a usuaris, amb independència del seu origen i de la seva destinació i sense perjudici de les competències d'altres òrgans i autoritats.
 7. Sol·licitar i rebre una informació de qualitat en relació als productes i mètode d'enviament i pagament.

Tintorerías en Sant Cugat

Tintoreries a Sant Cugat

  Utilitzem cookies
  Aquest lloc utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficiència i una personalització superior i per recopilar dades estadístiques.
  Feu clic a "ACEPTAR" per autoritzar el seu ús o a “REBUTJAR” per refusar-les. En aquest cas no es pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES o al peu de la pàgina.